KANCELARIA
RADCY
PRAWNEGO

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną,  oraz reprezentujemy Klienta w sądzie i przed organami egzekucyjnymi. Oferujemy wsparcie dla swoich Klientów podparte dużym doświadczeniem prawniczym, a także zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka. Obsługujemy zarówno osoby indywidualne, jak również przedsiębiorców.

Image

PRAWO CYWILNE

Prawo Rodzinne

Ustalenie kontaktów z dzieckiem, rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego małżonków, alimenty: ustanowienie, podwyższenie lub zniesienie alimentów, ustalenie ojcostwa

Prawo Spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o unieważnienie testamentu, dział spadku i inne

Prawo Rzeczowe

Zasiedzenie, uwłaszczenie, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, eksmisje, pozwy o wydanie rzeczy, przywrócenie naruszonego posiadania

Prawo Gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w tym dokonywanie wpisów w KRS, sporządzanie uchwał.

Windykacja należności

Reprezentowanie Klienta przed komornikiem sądowym oraz ustanawianiem hipotek na nieruchomości, uzgadnianiem treści księgi wieczystej, zakładaniem ksiąg wieczystych,
ustanawianiem zastawów rejestrowych

Prawo spółdzielcze i lokalowe

Sporządzanie statutów i regulaminów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, sprawy dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, ochrona praw lokatorów, najem lokali od gmin i innych podmiotów, obsługa prawna dla spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pozwy z zakresu prawa pracy w tym przywrócenie do pracy, zaległe wynagrodzenia, mobbing, odszkodowania, odowłania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach dot. emerytur i rent oraz zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych i innych. 

Zobowiązania

Umowy, sprawy o zapłatę, przedawnienie roszczeń, sprawy sąsiedzkie, odszkodowania

ZAKRES USŁUG

Image
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowanie projektów umów,
  • zastępstwo procesowe Klienta w sądach ...
Image
Mając na uwadze komfort i czas naszych klientów, część spraw niewymagających bezwzględniej obecność w kancelarii załatwiamy drogą elektroniczną.

"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi"

Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
  

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

 Justyna Mrowiec

 ul. Struga 78/15
 
 26-600 Radom

tel:  662 417 744 
 
e-mail: radcaprawny.mrowiec@gmail.com7