Kancelaria radcy prawnego Justyny Mrowiec zapewnienia kompleksową obsługę prawną oraz reprezentuje Klienta w sądzie a także przed organami egzekucyjnymi.

Kancelaria prawnicza w Radomiu oferuje wsparcie dla swoich Klientów podparte dużym doświadczeniem prawniczym a także zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje sporząrzadzenie opinii prawnych, przygotowanie projektów umów, zastępstwo  procesowe Klienta w sądach w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne - prawo spadkowe: m.in. stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o unieważnienie testamentu, dział spadku, prawo rzeczowe: zasiedzenie, uwłaszczenie, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, eksmisje, pozwy o wydanie rzeczy, przywrócenie naruszonego posiadania, zobowiązania - umowy, sprawy o zapłatę, przedawnienie roszczeń, sprawy sąsiedzkie, odszkodowania,

Prawo rodzinne - ustalenie kontaktów z dzieckiem, rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego małżonków, alimenty: ustanowienie, podwyższenie lub zniesienie alimentów, ustalenie ojcostwa.

Prawo gospodarcze - kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w tym dokonywanie wpisów w KRS, sporządzanie uchwał.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pozwy z zakresu prawa pracy w tym przywrócenie do pracy, zaległe wynagrodzenia, mobbing, odszkodowania, sprawy dotyczace emerytury i renty z ZUS i KRUS oraz zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych i innych. 

Prawo spółdzielcze i lokalowe – sporządzanie statutów i regulaminów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, sprawy dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, ochrona praw lokatorów, najem lokali od gmin i innych podmiotów, obsługa prawna dla spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria prawna w Radomiu zajmuję się także windykacją należności, reprezentacją Klienta przed komornikiem sądowym oraz ustanawianiem hipotek na nieruchomości, uzgadnianiem treści księgi wieczystej, zakładaniem ksiąg wieczystych, ustanawianiem zastawów rejestrowych. 

kancelaria prawna w Radomiu, prawnik w Radomiu, radca prawny radom, prawnik radom, prawnicy w Radomiu, kancelaria radom, adwokaci w Radomiu, adwokat w Radomiu, adwokaci radom, porady prawne radom, porady prawne w Radomiu, porada prawna radom, kancelaria prawna radom, kancelarie prawne w Radomiu, kancelarie prawnicza w Radomiu, mecenas w Radomiu, radca prawny w Radomiu, prawnicy radom